Vinkunskap distans - del 2

I del 2 går vi igenom följande:

Fördjupning i terroir - i del 1 tog vi upp vad terroir är men del 2 ska vi fördjupa oss i vad de olika jordmån för för druvan och hur olika altituder påverkar.

Vinets kemi

Defekter i vin

Fördjupning i tillverkningsprocessen

Ovanliga druvor

Förkunskapskrav: Vinkunskap del 1 eller motsvarande kunskaper


750 kr